Dofinansowanie studiów i stypendia

Dofinansowanie z Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Słuchacze mogą skorzystać z dofinansowania z Funduszu Pracy lub Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki któremu studia mogą być całkowicie darmowe.
Z pełnego dofinansowania mogą skorzystać:
- osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej;
- osoby pracujące u pracodawców zatrudniających mniej niż 10 pracowników;
- osoby bezrobotne;
- osoby poszukujące pracy.

Osoby pracujące u pracodawcy zatrudniającego 10 lub więcej pracowników, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% pełnej opłaty za cykl kształcenia.

Osoby bezrobotne mogą dodatkowo uzyskać stypendium na cały okres studiów.

Aby uzyskać dofinansowanie lub stypendium, należy zgłosić się do powiatowego lub miejskiego urzędu pracy właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania.