Pełnomocnik Dziekana i Koordynatorzy

Pełnomocnik Dziekana: dr hab Agnieszka Lewicka-Zelent,prof uczelni - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia. Wymiana międzynarodowa kadry dydaktycznej.

 

Funkcję koordynatorów ds. Eramusa i współpracy międzynarodowej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii pełnią:

dr Alicja Lisiecka koordynator na kierunku Psychologia

dr Dorota Chimicz koordynator na kierunkach: Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Praca Socjalna, Animacja Kultury.