Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Alicja Lisiecka

dr Alicja Lisiecka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI KULTURY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2020/2021:
poniedziałek 12.00 – 14.00


konsultacje w trybie zdalnym (zgodnie z § 7, zarządzenia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nr 73/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021)


Zgłoszenia na konsultacje proszę przesyłać drogą mailową
email: a.lisiecka@poczta.umcs.lublin.pl

O sobie

Coordinator of the Erasmus+ Programme
Faculty of Pedagogy and Psychology 
Institute of Psychology


Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

  • Wychowanie estetyczne w perspektywie historycznej
  • Metodyczne i aksjologiczne aspekty animacji kultury

Publikacje
Monografie:

  • Lisiecka A., Założenia realizacji przedmiotów artystycznych w polskim szkolnictwie powszechnym w latach 1918-1939, wyd. UMCS, Lublin 2020, ss. 231.

Wybrane artykuły i rozdziały:

  • Lisiecka A., "Piękno uspołecznione". Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie, w: Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności, red. A. Kamińska-Małek, P. Oleśniewicz, Warszawa 2020, s. 64-71.
  • Lisiecka A., Podmiotowość animatora i menedżera kultury w dobie ponowoczesności – implikacje dla akademickiego modelu kształcenia, w: Edukacja w XXI wieku – teoria i metody badawcze, red. M. Śliwa, E. Chodźko, Lublin 2020, s. 50-56.
  • Lisiecka A., Problematyka powszechnego nauczania robót ręcznych na łamach kwartalnika „Praca Ręczna w Szkole” (1927-1939), „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2020, t. 39, nr 1, s. 149-164.
  • Lisiecka A., Programy nauczania przedmiotów artystycznych w zakładach kształcenia nauczycieli szkół powszechnych w latach międzywojennych, w: Wybrane aspekty z zakresu edukacji i literatury, red. E. Chodźko, A, Surma, Lublin 2019, s. 156-168.