Uniwersyteckie Forum Dyrygentów - Konfrontacje Młodych Chórmistrzów

Młodzi dyrygenci z całego kraju spotkali się w dniach 5-7 czerwca br. w Chatce Żaka. Wzięli udział w Uniwersyteckim Forum Dyrygentów, czyli zainicjowanych w 2016 roku ogólnopolskich spotkaniach z udziałem studentów oraz pedagogów kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” uczelni wyższych podlegających MNiSW. W ramach Forum zorganizowano Konfrontacje Młodych Chórmistrzów – konkurs, popularyzujący zawód dyrygenta chóralnego. Dzięki udziałowi w konkursie młodzi ludzie mogli doskonalić warsztat dyrygencki, poznać nową literaturę chóralną oraz pracować z najlepszymi chórami szkolnymi i akademickimi.

Ponadto 7 czerwca w Instytucie Muzyki UMCS odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Chóralistyka-między tradycją a nowoczesnością” z udziałem pedagogów dyrygowania, dyrygentów i chórmistrzów – uznanych autorytetach w tej dziedzinie. Organizatorem Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów był Zakład Chóralistyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym. Fot. Bartosz Proll.

    Patronaty TV UMCS

    Data dodania
    10 czerwca 2017