Tydzień z Erasmusem

Ciekawe warsztaty i wykłady, prezentacje ofert zagranicznych uczelni oraz spotkania z udziałem gości zagranicznych z z Hiszpanii, Słowacji, Irlandii, Węgier i Włoch. Tak wyglądał bogaty program wydarzenia pod nazwą: 1st Erasmus Education Week, organizowanego przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w dniach 20 – 24 marca br.

Ta inicjatywa adresowana była do wszystkich studentów UMCS, którzy chcieliby w przyszłości wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus. W programie znalazły się liczne prezentacje w języku angielskim. Można było zobaczyć, jak wygląda życie akademickie w partnerskich uniwersytetach, na których można się kształcić w ramach wymiany. Pracownicy Biura Programu Erasmus wyjaśniali, jakie warunki trzeba spełnić, aby część studiów odbyć na jednej z zagranicznych uczelni. TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym. Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji!

    Patronaty TV UMCS

    Data dodania
    29 maja 2017