Sto pięćdziesiąt lat minęło...

Na początku, czyli sto pięćdziesiąt lat temu była jednoklasową szkołą początkową, do której zapisało się dwadzieścioro dzieci. Obecnie lubelska Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego - bo o niej mowa - to nowoczesna placówka, mogąca pochwalić się wieloma sukcesami dydaktycznymi, artystycznymi i sportowymi. 18 i 19 maja br. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu Szkoły.

Wielu studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej to jej absolwenci, wśród nich jest nasza reporterka, Paulina Olszewska, która była na uroczystości. TV UMCS objęła jubileusz patronatem medialnym.

    Patronaty TV UMCS

    Data dodania
    20 maja 2017