Specjaliści o innowacjach w edukacji

O innowacjach w edukacji rozmawiali uczestnicy I Międzynarodowego Sympozjum, które odbyło się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w dniach 22 - 23 maja br. Na program złożyły się wykłady i warsztaty, prowadzone przez gości z Polski i zagranicy, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami m.in. z zakresu różnego typu innowacji pedagogicznych.

Warsztatom towarzyszyły wizyty w placówkach, realizujących innowację pedagogiczną. Sympozjum zostało zorganizowane przez Zakład Dydaktyki Instututu Pedagogiki UMCS, zaś TV UMCS objęła je patronatem medialnym. 

    Patronaty TV UMCS

    Data dodania
    29 maja 2017