Śladami Marii Curie-Skłodowskiej

W tym roku mija 150. rocznica urodzin patronki UMCS. Z tej okazji 25 maja br. Wydział Pedagogiki i Psychologii zorganizował konferencję pt. „Śladami Marii Curie-Skłodowskiej”. Jaki jest portret noblistki bez retuszu? Jaki wpływ na jej odkrycia miała rodzina, jakie były pedagogiczne i naukowe dokonania przodków uczonej? I wreszcie: jak wyglądało kształcenie kobiet na przełomie XIX i XX wieku? Między innymi te tematy poruszali uczestnicy konferencji. Wykłady wygłosili: prof. Cezary Domański, dr Ireneusz Sadurski oraz dr Barbara Kalinowska-Witek.

Organizatorzy zadbali również o artystyczną oprawę: nie zabrakło występów muzycznych uczennic z VII LO i  dra hab. Mirosława Grusiewicza, a także teatralnej interpretacji na temat życia uczonej, przygotowanej przez żaków z kierunku „Animacja kultury” i Samorządu Studentów. Konferencji towarzyszyła wystawa, prezentująca sylwetkę oraz dokonania Marii Curie-Skłodowskiej. Nieprzypadkowo konferencja odbyła się w budynku Instytutu Pedagogiki, mieszczącym się przy ul. Narutowicza w Lublinie. Gmach ów został wzniesiony przez dziadka noblistki, Józefa Skłodowskiego – dyrektora mieszczącej się tam w XIX wieku Szkoły Wojewódzkiej Lubelskiej.

TV UMCS objęła konferencję patronatem medialnym.

Fot. Bartosz Proll.

    Patronaty TV UMCS

    Data dodania
    30 maja 2017