Naukowcy o zaburzeniach mowy

W dniach 30 czerwca – 2 lipca br. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbyła się XIX ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, połączona z walnym zebraniem członków PTL. Konferencja zatytułowana „Terapia logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy” służyła omówieniu i ocenie metod oraz technik terapii w rozmaitych zaburzeniach mowy. Zjazd stał się również okazją do dyskusji nad metodami terapii.

Konferencji towarzyszyły targi sprzętu i aparatury medycznej oraz ekspozycje wydawnictw rozpowszechniających pomoce logopedyczne.  Program został wzbogacony o występ Chóru Akademickiego UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej.

TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym.

    Patronaty TV UMCS

    Data dodania
    19 lipca 2017