Lubelskie Wirtualne Dni Nauki - relacja z konferencji prasowej

W dniach 22-24 września odbędą się Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. Idea tego, organizowanego po raz pierwszy w historii lubelskiej nauki przedsięwzięcia i jego program zostały zaprezentowane 3 września podczas konferencji prasowej Rektora UMCS, prof. Radosława Dobrowolskiego oraz przedstawicieli lubelskich uczelni i Urzędu Miasta Lublin. Wydarzenie będzie transmitowane online na portalu Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji: www.lui.lublin.eu . Atrakcji nie zabraknie: zostaną zaprezentowane projekty (także w języku angielskim) z zakresu szeroko rozumianej nauki, nowych technologii, sztuki i kultury, z kolei w części artystycznej ukazane będą dotychczasowe osiągnięcia oraz aktywność lubelskich uczelni i Lublina w dziedzinie sztuki i kultury.

24 września, podczas ostatniego dnia wydarzenia odbędą się tzw. Wirtualne Drzwi Otwarte UMC, UP, KUL, UM, PL i Miasta Lublin, podczas których będzie możliwa interakcja na żywo między uczelniami i uczestnikami.

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki to wspólna inicjatywa lubelskich uczelni publicznych oraz Urzędu Miasta Lublin, będąca odpowiedzią na aktualną sytuację epidemiczną a jednocześnie dowodem na wzajemną, dobrą współpracę. Telewizja Akademicka TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Fot. Bartosz Proll.

    Patronaty TV UMCS

    Data dodania
    7 września 2020