Kręcą filmy w Krasnymstawie!

TV UMCS współpracuje ze szkołami partnerskimi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w tym z II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Dlatego właśnie nasza kamera pojawiła się na pierwszej edycji Festiwalu „Kręćmy film!”, zorganizowanej w dniach 6 i 7 kwietnia 2017 r. przez Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” (działający przy tej szkole oraz przy Krasnostawskim Domu Kultury). W czasie gali finałowej festiwalu, 7 kwietnia podsumowano XV Powiatowy Konkurs Filmowy pt. „Inspiracje Filmoteką Szkolną” oraz 6. edycję letniego projektu „Kręćmy film!”. Konkurs ma popularyzować działalność Filmoteki Szkolnej a także szerzyć kulturę filmową wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy piętnastej edycji konkursu przygotowali prace w jednej z trzech kategorii: praca filmowa, fotograficzna, fotokast, plakat oraz scenariusz filmowy. Na konkurs zgłoszono 85 prac wykonanych przez 96 uczniów. 

Pierwszą nagrodę w kategorii praca filmowa, fotograficzna, fotokast zdobyli: Jakub Kopańko i Filip Rybczyński z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie za film „Dulce et decorum est pro patria mori” oraz Anna Jakubowska z III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie za film „Winni”. W kategorii plakat filmowy I miejsce zajęły: Urszula Lasota z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie (plakat do filmu „Siedem kobiet w różnym wieku” w reż. Krzysztofa Kieślowskiego) oraz ex aequo Paulina Duda (plakat do filmu „Urząd” Kieślowskiego) i Aneta Madej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie (plakat „Siedem kobiet w różnym wieku”). W kategorii scenariusz filmowy I nagrodę otrzymały Julia Pasieczna z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej (praca „Czas”) i Ilona Kalamon z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie (scenariusz „Miraże”). Gratulujemy!

TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym.

    Patronaty TV UMCS

    Data dodania
    21 kwietnia 2017