Kobiety w życiu społecznym

Roli kobiet w życiu społecznym - w obszarach takich, jak: polityka, kultura, prawo oraz psychologia, poświęcona była ogólnopolska konferencja naukowa, która odbyła się 26 maja br. na Wydziale Politologii UMCS. Towarzyszyła jej debata, dotycząca roli i znaczenia kobiet w polityce.

Oba te wydarzenia zorganizowało Politologiczne Koło Naukowe, zaś  TV UMCS objęła je patronatem medialnym.

    Patronaty TV UMCS

    Data dodania
    31 maja 2017