II Lubelskie Dni Modernizmu

Różnorodne warsztaty, prelekcje, dyskusje a także działania artystyczne i wystawiennicze złożyły się na program II już Lubelskich Dni Modernizmu, czyli festiwalu, którego celem jest spotkanie z urbanistyką, architekturą oraz designem drugiej połowy XX w. Festiwal odbył się w dniach 19-21 maja, zorganizowała go Fundacja Lubelska Agora Modernizmu.

Nie zabrakło wyróżnień dla mecenasów Lubelskich Dni Modernizmu, wśród nich dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym.

    Patronaty TV UMCS

    Data dodania
    5 czerwca 2017