„Politologia religii” – konferencja naukowa

Fundamentalizm religijny, miejsce religii w porządku demokratycznym, konflikty na tle religijnym we współczesnym świecie - to tylko niektóre z zagadnień, poruszanych podczas konferencji naukowej pt.„Politologia religii”, która odbyła się w dniach 10 -11 maja br. Organizatorem był Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS.

W obradach wzięło udział kilkudziesięciu badaczy z ośrodków w całej Polsce, a także goście z zagranicy. TV UMCS objęła konferencję patronatem medialnym.

    Patronaty TV UMCS

    Data dodania
    15 maja 2017