Opracowania

 

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy

Red. Walenty Baluk, Jurij Makar, Mykoła Doroszko, Lublin 2021

  
  

Wersja elektroniczna: (pdf)

Спадщина Пілсудського та  Петлюри. Минуле, сьогодення та майбутнє партнерства Польщі та України

Ред. Валентин Балюк, Юрій Макар, Микола Дорошко, Люблін 2021

  
  

Wersja elektroniczna UA: (pdf)

 

RAPORT
Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy
Punkt widzenia Polski i Ukrainy

Międzynarodowy Zespół Badań Stosunków Polski i Ukrainy, 
Lublin-Kijów 2021

  
  
Wersja elektroniczna: (pdf)

 

 

АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ
Стан та перспективи стратегічного партнерства Польщі та України
Погляд з Польщі та України

Міжнародна група з дослідження відносин Польщі та України, 
Люблін-Київ 2021

     
Wersja elektroniczna UA: (pdf)