Розвідки

 

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy

Red. Walenty Baluk, Jurij Makar, Mykoła Doroszko, Lublin 2021

     
Електронна версія: (pdf)

Спадщина Юзефа Пілсудського та Симона Петлюри. Минуле, сьогодення та майбутнє партнерства Польщі та України

Ред. Валентин Балюк, Юрій Макар, Микола Дорошко, Люблін 2021

     
Електронна версія: (pdf)