Wywiady (wideo)

 

  1. Ukraina i Litwa w polityce Polski (prof. dr hab. Waldemar Paruch)
  2. Geopolityczne uwarunkowania partnerstwa Polski i Ukrainy (prof. dr hab. Marek Pietraś)
  3. Stosunki polsko-ukraińskie. Próba bilansu (dr hab. Beata Surmacz, prof UMCS)
  4. Inicjatywa Trójkąta Lubelskiego (dr Jakub Olchowski)

 

 

 1. Ukraina i Litwa w polityce Polski (prof. dr hab. Waldemar Paruch)

 

2. Geopolityczne uwarunkowania partnerstwa Polski i Ukrainy (prof. dr hab. Marek Pietraś)

 

3. Stosunki polsko-ukraińskie. Próba bilansu (dr hab. Beata Surmacz, prof UMCS)

 

 4. Inicjatywa Trójkąta Lubelskiego (dr Jakub Olchowski)