Inicjatywa (opis)

 HISTORIA POWSTANIA

Inicjatywa Trójkąta Lubelskiego (L3) została ustanowiona podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy w Lublinie 28 lipca 2020 r. na podstawie przyjętej deklaracji. Format nawiązuje do dziedzictwa historycznego, politycznego i kulturowego Rzeczypospolitej Trojga Narodów – Polski, Litwy i Rusi-Ukrainy.

CELE INICJATYWY

 • Pogłębienie współpracy w formacie trójstronnym.
 • Zapewnienie platformy dialogu na bieżące kwestie polityki regionalnej i europejskiej.
 • Wspieranie europejskich i atlantyckich aspiracji Ukrainy.
 • Wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego UE.
 • Wspieranie demokratycznych przemian na Białorusi.

INSTYTUCJONALNY WYMIAR WSPÓŁPRACY

 • Spotkania na szczycie przywódców państw.
 • Spotkania na szczeblu przewodniczących parlamentów.
 • Spotkania na szczeblu ministrów spraw zagranicznych.
 • Spotkania oficerów łącznikowych / koordynatorów.

OBSZARY WSPÓŁPRACY

 • Polityka regionalna i bezpieczeństwo regionalne. Przeciwdziałanie agresywnej polityce Rosji w regionie oraz wykorzystanie możliwości NATO celem zapewnienia bezpieczeństwa państw regionu.
 • Handel, inwestycje i projekty strukturalne, które pozwolą na zapewnienie spójności, rozwoju i szeroko pojmowanego bezpieczeństwa państw regionu.
 • Społeczeństwo obywatelskie oraz kontakty międzyludzkie. Budowanie więzi poziomych między państwami na szczeblu społeczeństwa obywatelskiego.

DOKUMENTY

 • Wspólna Deklaracja Ministrów Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Ukrainy w sprawie ustanowienia Trójkąta Lubelskiego, Lublin, 28 VII 2020 r.
 • Deklaracja o wspólnym europejskim dziedzictwie i wspólnych wartościach, Wilno, 7 VII 2021r.
 • Plan współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, Republiką Litewską i Ukrainą w ramach Trójkąta Lubelskiego, Wilno, 7 VII 2021r.