Konferencja I

I międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stosunków polsko-ukraińskich w kontekście podmiotowości Europy Środkowej”, 25 czerwca 2021 roku.

Na zaproszenie Centrum Europy Wschodniej UMCS i Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS w konferencji uczestniczyli przedstawiciele zarówno krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych i naukowo-badawczych. Słowo wstępne wygłosili: prof. dr hab. Marek Pietraś – Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, dr hab. Beata Surmacz prof. UMCS – Dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie oraz prof. dr hab. Walenty Baluk – Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS.

W pierwszym panelu „Polska i Ukraina w kontekście geopolityki Europy Środkowej” udział wzięli: prof. dr hab. Anatolij Krugłaszow (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza), doc. Natalia Neczajewa-Jurijczuk (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza), dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski prof. UŁ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego), dr Jakub Olchowski (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej). Moderatorem był prof. dr hab. Marek Pietraś.

Przez uczestników dyskusji zostały poruszone kwestie polsko-ukraińskiej współpracy między państwami z uwzględnieniem procesów integracji europejskiej i subregionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto podkreślano znaczenie integracji euroatlantyckiej dla Ukrainy w kontekście bezpieczeństwa. Wskazywano również na potrzebę zachowania zasady komplementarności procesów integracji regionalnej (UE i NATO) i subregionalnej w EŚW. Krytyce poddano geopolityczny determinizm mocarstw rywalizujących o wpływy w EŚW oraz wskazywano na potrzebę wzmocnienia podmiotowości państw regionu. W interesie bezpieczeństwa Europy Środkowej jest rozwój partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy.

W drugim paneluStan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy” udział wzięli: prof. dr hab. Natalia Rotar (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza), doc. Serhij Szwydiuk (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza), dr Marta Drabczuk (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej), Paweł Bobołowicz (korespondent Mediów Wnet na Ukrainie, ekspert stosunków polsko-ukraińskich). Moderatorem był prof. dr hab. Jurij Makar z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fed’kowycza.

W trakcie dyskusji referenci poruszyli kwestie współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą w wymiarze politycznym, gospodarczym i samorządowym. Oceniając stan wzajemnych relacji wskazywano na pozytywne przykłady wzajemnej współpracy oraz obszary, w których wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Ponadto podkreślano potrzebę pragmatycznego podejścia do realizacji formuły strategicznego partnerstwa oraz zaniechania działań łączących politykę historyczną z rozwojem partnerstwa strategicznego.

Obrady webinarium podsumował prof. Walenty Baluk.

Webinarium realizowane było jako zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021” na podstawie umowy dotacji z MSZ nr BDG-287/2021.

Szczegóły wydarzenia: --->

Zapraszamy do odsłuchania nagrania KONFERENCJA I