Relacja z koncertu „Ukraina dla Lublina”/Звіт з концерту «Україна для Любліна»

W piątek, 13 maja 2022 roku, w Auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS, odbyło się widowisko muzyczne, zatytułowane „Ukraina dla Lublina”. Wydarzenie stworzone z inicjatywy studentów UMCS, pochodzących z Polski oraz z Ukrainy, którzy za pośrednictwem autorskich aranżacji ukraińskich utworów muzycznych chcieli wyrazić swoją wdzięczność za działania podejmowane przez członków społeczności akademickiej oraz mieszkańców Lublina względem poszkodowanych w konflikcie zbrojnym trwającym w Ukrainie.
Aranżacje utworów zostały przygotowane pod opieką dr hab. Tomasza Momota, prof. Uczelni oraz dr Natalii Wilk.

Wydarzenie otwarte dla publiczności z Uniwersytetu oraz z całego Lublina, zgromadziło liczną grupę odbiorców. Mieliśmy także przyjemność gościć Kolegium Rektorskie naszej uczelni, JM Rektora UMCS, prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską oraz Prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, dr hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. Uczelni. Wśród zgromadzonej publiczności radością powitaliśmy także Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Jarosława Dudkę oraz delegację z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, w Czechach.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Wydziału Artystycznego UMCS oraz Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS we wsparciu Centrum Promocji UMCS.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Fot. Karol Zienkiewicz, Lubelska Szkoła Fotografii

______________________________________

У п’ятницю, 13 травня 2022 року, в актовій залі факультету Права та Адміністрації UMCS відбувся концерт «Україна для Любліна». Захід створено за ініціативи студентів UMCS з Польщі та України, які своїми оригінальними аранжуваннями українських музичних творів хотіли висловити подяку за дії членів університетської спільноти та мешканців Любліна для допомоги тим, хто постраждав від війни на Україні.
Аранжування творів було підготовлено під керівництвом др.хаб. Томаша Момота, проф. UMCS і д-р Наталії Вільк.

Захід, відкритий для глячдачів з університету та з усього Любліна, зібрав велику аудиторію. Ми також мали приємністьприймати Ректорський Колегіум нашого університету: ректора Університету Марії Кюрі-Склодовської, проф. др.хаб. Радослава Добровольського, проректора з питань студентів та якості освіти, проф. др.хаб. Дороту Колодинську та проректора з розвитку та економічного співробітництва, д-р хаб. Збігнєва Пастушака, проф. UMCS. Серед присутніх ми також мали приємність привітати проректора з питань співпраці з соціально-економічним середовищем Люблінського медичного університету проф. др.хаб. Ярослава Дудка та делегацію з Університету Палацького в Оломоуці, Чеська Республіка.

Захід організовано у співпраці з факультетом Права та Адміністрації UMCS, факультетом Мистецтв UMCS та Радою студентського самоврядування UMCS за підтримки Центру промоції UMCS.

Щиро запрошуємо ознайомитися з фотозвітом з цієї події.

Фото Кароль Зенкевич, Люблінська школа фотографії

    Новини/Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2022