Нова стипендіальна програма для молодих дослідників від NCN / Specjalny program stypendialny NCN dla Ukrainy

Національний науковий центр (NCN) заохочує студентів і молодих вчених з України брати участь у новій стипендіальній програмі. Проeкт надає можливість продовження навчання, підготовки магістерської чи докторської дисертації, впровадження інших форм навчання в польських наукових установах.

 Хто може подати заявку?

Університети та інші наукові установи мають право подавати заявки. Організація, що подає заявку на отримання гранту, повинна вказати підтримуючого стипендіата дослідника.

Формальні вимоги

Кандидат повинен відповідати таким вимогам:

 • не має докторського ступеня або еквівалентної кваліфікації;
 • внаслідок війни виїхав з України після 24 лютого або має намір виїхати;
 • був або є студентом/докторантом українського університету у 2021/22 навчальному році або працює в науковому підрозділі в Україні.

Тривалість стипендії

Стипендії призначатимуться на період від 6 до 12 місяців. Вони можуть розпочатися не пізніше 1 березня 2023 року. Стипендія може реалізовуватися дистанційно з території України, але не довше половини запропонованого терміну реалізації.

Термін подачі заявки

Заява подається в електронному вигляді через ePUAP. Дедлайн подачі заявок – 26 серпня 2022 року.

Кошти за програмою NCN

Фінансування з коштів NCN охоплює стипендію та вартість вступу студента чи дослідника. Розмір стипендії – від 3,5 тис. до 5 тис. злотих (сума може бути збільшена з власних коштів приймаючої сторони).Бюджет програми становить 1,2 млн злотих.

Підтримка спрямована на такі витрати: витрати на навчання (зокрема й мовні курси), проведення робіт, пов'язаних із підготовкою дисертації або докторської дисертації, надання психологічної та юридичної допомоги щодо навчання.

Будь ласка, ознайомтеся з офіційним оголошенням, а також правилами та умовами за посиланням: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/program-stypendialny-dla-naukowcow-z-ukrainy


 Narodowe Centrum Nauki ogłasza specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce. Celem programu jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych. Program finansowany jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w programie Badania podstawowe, którego operatorem w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 jest Narodowe Centrum Nauki.

Student/naukowiec przystępujący do programu musi spełniać następujące wymagania:

 • nie posiada stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków oraz
 • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę;

a także:

 • był/jest studentem/doktorantem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo
 • był/jest zatrudniony w jednostce naukowej w Ukrainie.

Stypendium dla studenta/naukowca należy zaplanować na okres od 6 do 12 miesięcy, przy czym okres realizacji stypendium nie może rozpocząć się później niż 1 marca 2023 r. Dopuszcza się możliwość realizacji stypendium w formie zdalnej z terytorium Ukrainy, przez okres nie dłuższy niż połowa wnioskowanego okresu realizacji programu. Zaplanowane finansowanie ze środków NCN w łącznej wysokości 5 tys. zł miesięcznie obejmuje stypendium oraz koszt przyjęcia studenta/naukowca.

Kwota stypendium wynosi od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł i może zostać zwiększona ze środków własnych jednostki przyjmującej.

Koszt przyjęcia studenta/naukowca nie może być wyższy niż 1,5 tys. zł, i może obejmować następujące wydatki: koszty kształcenia (w tym kursy językowe), koszty umożliwienia prowadzenia prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, koszty zapewnienia opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem. Koszty przyjęcia studenta/naukowca mogą zostać zwiększone ze środków własnych jednostki przyjmującej.

We wniosku oprócz studenta/naukowca należy wskazać również opiekuna naukowego, który jest zatrudniony przez wnioskodawcę i prowadzi badania w tej samej lub pokrewnej dziedzinie reprezentowanej przez studenta/naukowca. Opiekun studenta/naukowca nie może być beneficjentem środków finansowanych w programie.

Budżet programu: 1,2 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej NCN: /ncn/SkrytkaESP zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków: nabór w specjalnym programie stypendialnym rozpoczyna się 26 lipca 2022 r. i trwa do 26 sierpnia 2022 r., z możliwością przedłużenia.

Wyniki: rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru wniosków w programie. W uzasadnionych przypadkach termin zostanie wydłużony do 3 miesięcy.

Szczegółowe informacje i dokumentacja programu znajdują się na stronie: Specjalny program stypendialny NCN dla Ukrainy 

 

 

  Новини/Aktualności

  Data dodania
  10 sierpnia 2022