Допомагаємо далі / Dalej pomagamy

UKR

Пані та Панове,

щиро дякуємо всім людям, які брали активну участь у зборі коштів на підтримку студентів з України та їхніх сімей в рамках акції "UMCS Солідарний з Україною". Нагадуємо, що завдяки зусиллям академічної спільноти зібрано 41 584 злотих, а підтримку зі зібраних коштів вже отримали кілька сотень студентів нашого університету з України.

Співробітники бюро з питань навчання та обслуговування іноземних студентів центру освіти та навчання підготували загалом понад 200 продуктових посилок, а також кілька десятків посилок із засобами гігієни, які передали українським студентам та їхнім родинам, які проживають в студентських гуртожитках від UMCS. 2-3 червня цього року студенти з України також отримували подальшу продовольчу та матеріальну допомогу.

Ситуація динамічна, тому університет на постійній основі надає підтримку українським студентам та докторантам, адаптуючи допомогу до їхніх індивідуальних потреб, про які повідомляють окремі кафедри. Влада університету постійно стежить за подіями та реагує на виникаючі виклики, тому готується подальша допомога нашим студентам та їхнім родинам, які перебувають у надзвичайно складному матеріальному та життєвому становищі через війну в Україні.

Щиро дякуємо всім людям, які брали активну участь у зборі коштів, і тим самим сприяли повній підтримці громадян України.

PL

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w ramach akcji „UMCS Solidarny z Ukrainą” aktywnie włączyły się w zbiórkę funduszy, przeznaczonych na wsparcie studentów z Ukrainy oraz ich rodzin. Przypominamy, że dzięki staraniom społeczności akademickiej udało się zebrać 41 584 zł, a w ramach zebranych środków wsparcie otrzymało już kilkuset studentów naszej Uczelni pochodzących z Ukrainy.

Pracownicy Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów przygotowali łącznie ponad 200 paczek żywnościowych, a także kilkadziesiąt paczek z artykułami higienicznymi, które zostały przekazane ukraińskim studentom oraz ich rodzinom zamieszkującym domy studenckie UMCS. W dniach 2-3 czerwca br. studenci z Ukrainy otrzymali także kolejną pomoc żywnościową i rzeczową.

Sytuacja jest dynamiczna, dlatego Uczelnia na bieżąco udziela wsparcia ukraińskim studentom i doktorantom, dostosowując pomoc do ich indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez poszczególne Wydziały. Władze Uniwersytetu monitorują wydarzenia oraz na bieżąco reagują na pojawiające się wyzwania, dlatego też przygotowywana jest kolejna pomoc dla naszych studentów i ich rodzin, którzy z powodu wojny w Ukrainie znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w zbiórkę funduszy, a tym samym przyczynili się do pełnego wsparcia obywateli Ukrainy.

    Новини/Aktualności

    Data dodania
    7 czerwca 2022