Mediacja szkolna i sądowa - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 2 października 2022 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Mediacja szkolna i sądowa".

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w szczególności w zakresie: prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji. Nie wyklucza to jednak absolwentów wszystkich innych kierunków, którzy chcą nabyć nowe kompetencje mediacyjne (w tym społeczne).

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych, do pracy z osobami uwikłanymi w konflikty, do pracy w placówkach i instuytucjach (opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych itp.). 

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy! 

    Aktualności

    Data dodania
    23 maja 2022