Kontakt

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Adam Siwiec
Instytut Filologii Polskiej UMCS
e-mail: ant.siwiec@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretarz Konferencji:
dr Marcin Kojder
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS
e-mail: mkojder@poczta.umcs.lublin.pl

Adres e-mail Konferencji:
xxi.mioko@poczta.umcs.lublin.pl

Adres korespondencyjny:
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
Dopisek "XXI MiOKO"

Redakcja strony internetowej Konferencji:
dr Marcin Kojder

Oprawa graficzna Konferencji:
mgr Katarzyna Brzyska


Organizatorzy

 

 


Patronat honorowy

 

 

Patronat medialny