Patronaty

Konferencja została objęta

PATRONATEM HONOROWYM

JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego
i
Marszałka Województwa Lubelskiego
Sławomira Sosnowskiego

oraz

PATRONATEM MEDIALNYM

Polskiego Radia Lublin
i
TVP3 Lublin

Organizatorzy otrzymali także wsparcie od Kazimierskiego Portalu Internetowego
www.KazimierzDolny.pl