Komitet organizacyjny

 • dr hab. Adam Siwiec (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Władysława Bryła
 • prof. dr hab. Feliks Czyżewski
 • prof. dr hab. Michał Sajewicz
 • prof. nadzw. dr hab. Jarosław Krajka
 • dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny
 • dr Marcin Kojder (sekretarz konferencji i redaktor strony internetowej)
 • dr Marek Olejnik
 • dr hab. Piotr Złotkowski
 • dr Agnieszka Mierzwińska-Hajnos
 • dr Rafał Augustyn