Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Maria Biolik
  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch
  (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)
 • prof. dr. sc. Anđela Frančić
  (Sveučilište u Zagrebu, Chorwacja)
 • prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski
  (Uniwersytet Łódzki)
 • PhDr. Milan Harvalik PhD.
  (Ústav pro jazyk český AV ČR, Czechy)
 • doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
  (Trnavská univerzita, Trnava, Słowacja)
 • prof. dr. hab. Czesław Kosyl
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. PhDr. Jaromir Krško PhD.
  (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)
 • prof. dr hab. Władysław Makarski
  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Robert Mrózek
  (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie) 
 • prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing
  (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek
  (Masarykova univerzita v Brně, Czechy)
 • prof. dr hab. Stefan Warchoł
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska
  (Uniwersytet Warszawski) 
 • дфн., проф. Елена Л. Березович
  (Уральский федеральный университет, Rosja)
 • дфн., проф. Ганна М. Мезенка
  (Витебский государственный университет, Białoruś)