Konsultanci Wydziałowi

Szanowni Państwo poniżej znajdują się informacje na temat dostępności Konsultantek Wydziałowych z podziałem na poszczególne Wydziały UMCS:


Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Historii i Archeologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

dr Agnieszka Ziętek
mail: agnieszka.zietek@mail.umcs.pl

Możliwe konsultacje na platformie MS Teams po wcześniejszym umówieniu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2066a2b30dcb4d72b612a5d6aefa9d1b%40thread.tacv2/conversations?groupId=d29c7e8f-0103-4bf1-b200-656c10039dc1&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Chemii

dr hab. Barbara Tomczyk

mail: barbara.tomczyk@mail.umcs.pl

Możliwe konsultacje na platformie MS Teams po wcześniejszym umówieniu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFkMDE5ODAtM2I2Ni00NDRlLTgxOGEtZjk0OTNiNGJmMTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22ad020bb1-8041-4a7c-a962-70ce78a2bc24%22%7d


Wydział Politologii i Dziennikarstwa oraz Wydział Artystyczny

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

mail: agnieszka.lewicka-zelent@mail.umcs.pl

Możliwe konsultacje na platformie MS Teams po wcześniejszym umówieniu:
https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160858&forceview=1


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Zamiejscowy w Puławach

dr Ewa Trojanowska

mail: ewa.trojanowska@mail.umcs.pl

Możliwe konsultacje na platformie MS Teams po wcześniejszym umówieniu:

https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=19503#section-1Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Filologiczny

mgr Urszula Wojtczak-Kokoszkiewicz

mail: urszula.wojtczak-kokoszkiewicz@mail.umcs.pl

Możliwe konsultacje na platformie MS Teams po wcześniejszym umówieniu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3almVniY-WiwNg8lpW0E64aMwiHyojR1EAILC0nMlB_kQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=424d4eac-b27b-4eed-beb4-038a08f29b9e&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b