Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Równości pod adresem:

rownosc@umcs.pl

a także do kontaktu z Konsultantami Wydziałowymi:

  • Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Historii i Archeologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

dr Agnieszka Ziętek
mail: agnieszka.zietek@mail.umcs.pl

  • Wydział Artystyczny, Wydział Politologii

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

mail: agnieszka.lewicka-zelent@mail.umcs.pl

  • Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii

dr hab. Barbara Tomczyk

mail: barbara.tomczyk@mail.umcs.pl

  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Zamiejscowy w Puławach

dr Ewa Trojanowska

mail: ewa.trojanowska@mail.umcs.pl

  • Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Filologiczny

Urszula Wojtczak-Kokoszkiewicz

mail: urszula.wojtczak-kokoszkiewicz@mail.umcs.pl