Конференція І

 

I міжнародна наукова конференція з циклу «Минуле, сьогодення та майбутнє польсько-українських відносин у контексті суб’єктності Центральної Європи», 25 червня 2021 р.

На запрошення Центру Східної Європи УМКС та Інституту політичних наук і управління УМКС у конференції взяли участь представники як вітчизняних, так і зарубіжних науково-дослідницьких центрів. Вступне слово виголосили: проф. Марек Петрась – директор Інституту політичних наук і управління Університету Марії Кюрі-Склодовської, проф. УМКС Беата Сурмач - директор Інституту Центральної Європи в Любліні та проф. Валентин Балюк - директор Центру Східної Європи УМКС.

У першій секції «Польща та Україна в контексті геополітики Центральної Європи» взяли участь: проф. Анатолій Круглашов (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича), доц. Наталія Нечаєва-Юрійчук (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича), проф. Лодзинського університету Пшемислав Журавський vel Ґраєвський (Факультет міжнародних і політичних досліджень Лодзинського університету), д-р Якуб Ольховський (Інститут політичних наук і управління УМКС, Інститут Центральної Європи). Модератором секції був проф.  Марек Петрась.

Учасники дискусії порушили питання польсько-українського співробітництва між державами з урахуванням процесів європейської та субрегіональної інтеграції в Центральній і Східній Європі. Крім того, було наголошено на важливості євроатлантичної інтеграції для України в контексті безпеки. Також вказано на необхідність збереження принципу взаємодоповнюваності регіональних (ЄС та НАТО) та субрегіональних інтеграційних процесів у ЦСЄ. Було піддано критиці геополітичний детермінізм сил, що змагаються за вплив у регіоні ЦСЄ, і вказано на необхідність посилення суб’єктності держав регіону. Розвиток стратегічного партнерства між Польщею та Україною знаходиться в інтересах безпеки Центральної Європи.

У другій секції «Стан та перспективи стратегічного партнерства Польщі й України» взяли участь: проф. Наталія Ротар (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича), доц. Сергій Швидюк (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича), д-р Марта Драбчук (Інститут політичних наук і управління УМКС, Інститут Центральної Європи), Павел Боболович (кореспондент Wnet Media в Україні, експерт із польсько-українських відносин). Модератором виступив проф. Юрій Макар з Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Під час дискусії доповідачі порушили питання співпраці Польщі й України в політичному, економічному та муніципальному вимірах. Оцінюючи стан взаємовідносин, автори вказали на позитивні приклади взаємного співробітництва та сфери, де ще багато чого потрібно зробити. Крім того, було наголошено на необхідності прагматичного підходу до реалізації формули стратегічного партнерства та відмови від діяльності, що пов’язує історичну політику з розвитком стратегічного партнерства.

Проф. Валентин Балюк провів підбиття підсумків вебінару

Вебінар реалізовано як громадське завдання, що фінансується Міністерством закордонних справ Республіки Польща в рамках конкурсу «Публічна дипломатія 2021» на підставі договору про дотацію з Міністерством закордонних справ № BDG-287/2021