Konferencja Green Week „Spacer żywiołów: woda, ziemia, powietrze”

1 czerwca 2021 r. w Centrum ECOTECH-COMPLEX odbyła się konferencja popularnonaukowa II EU Green Week „Spacer żywiołów: woda, ziemia, powietrze”. Green Week to europejska inicjatywa projektu, mającego na celu tworzenie przyjaznego dla nas wszystkich środowiska i dążenie do standardu „zero zanieczyszczeń”. Ze względu na obowiązujące restrykcje wydarzenie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego i było transmitowane online.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, który wygłosił wykład plenarny pt. „Fascynująca historia geologiczna Roztocza”. Jako drugi wystąpił prof. Grzegorz Grzywaczewski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który zaprezentował wykład plenarny pt. „Lubelskie dziedzictwo przyrodnicze: zagrożenia i ochrona zwierząt”.

Kolejni prelegenci również podejmowali w swoich wystąpieniach zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej tematyki proekologicznej. Reprezentowali oni różne jednostki oraz instytucje, m.in. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnikę Poznańską, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

W konferencji mógł wziąć udział każdy zainteresowany za pośrednictwem platformy internetowej. Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Organizacja konferencji została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Fot. B. Proll
Tekst: Agnieszka Stańczak

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2021