Badania

Pod kątem zwalczania nosemozy, groźnej choroby pszczół, badaliśmy ekstrakty z roślin adaptogennych. Substancje te są nietoksyczne a jednocześnie wykazują wysoki poziom terapeutyczny zakażeń pszczół miodnych Nosema spp. Skutecznie wpływają one na wzmocnienie odporności pszczół, wyrażonego wzrostem aktywności oksydazy fenolowej. Wzrost aktywności oksydazy bezpośrednio po podaniu ekstraktów świadczy o aktywacji układu immunologicznego, dzięki czemu owady łatwiej zwalczają zakażenie.

Zgłoszenie patentowe nr P.415155. Aneta A. Ptaszyńska, Grzegorz Borsuk, Daniel Załuski, Małgorzata Cytryńska, Wiesław Mułenko, Agnieszka Zdybicka-Barabas, 2015. Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawy ich odporności.

  • 01-04.11.2018 - Srebrny medal przyznany na 70. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA w Norymberdze za zgłoszenie patentowe nr . P.415155

Korzystny wpływ na zdrowie pszczół - w sensie zarówno profilaktycznym, jak i terapeutycznym - wywierają probiotyki dedykowane dla pszczół. Wśród probiotycznych organizmów na szczególną uwagę zasługują bakterie Lactobacillus kunkeii. Bakterie te przywracają gospodarzowi naturalny i właściwie funkcjonujący zespół mikroorganizmów jelitowych, tzw. mikrobiom poprzez współzawodnictwo z mikroorganizmami patogennymi o substancje odżywcze i miejsca receptorowe, łagodzą i zapobiegają zaburzeniom jelitowym wywołanym przez patogeny syntetyzując kwas mlekowy, kwas octowy, H2O2 i związki bakteriocynopodobne, a także syntetyzują szereg enzymów wpływających na strawność pokarmu oraz modulują odpowiedź immunologiczną gospodarza.

Zgłoszenie patentowe nr P.423363. Aneta A. Ptaszyńska, Wanda Małek, Grzegorz Borsuk, Mirosław Grzęda, Magdalena Wicha, Artur Pachla, 2017. Szczepy bakterii z rodzajów Lactobacillus i Fructobacillus wyizolowane z przewodu pokarmowego pszczół miodnych do zastosowania w zwalczaniu i zapobieganiu chorób pszczół oraz preparaty probiotyczne na bazie takich szczepów bakterii.

  • 17-19.05.2018 – Złoty medal przyznany przez międzynarodowe jury EURO INVENT na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości Euroinventw Iasi w Rumunii, za zgłoszenie patentowe P.423363
  • 17-19.05.2018 - złoty medal przyznany przez World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości Euroinvent w Iasi w Rumunii, za zgłoszenie patentowe P.423363
  • 27.04-08.05.2018 – Międzynarodową nagrodę EIFFEL przyznaną przez Francuską Federację Wynalazców podczas 117. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2018 w Paryżu, za zgłoszenie patentowe P.423363