Projekty badawcze

Projekty badawcze:

  1. 2019. Najlepsi z Najlepszych 4.0. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i fizykochemiczne miodów z województwa podkarpackiego. Kierownik lic. Maciej Bryś, opiekun naukowy dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS.
  2. 2018. NCN, ID 418332, nr rejestr 418332, konkurs Miniatura 2: Wpływ suplementacji diety wybranymi pierwiastkami na rozwój pszczoły miodnej. Kierownik dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS. Projekt realizowany w ramach współpracy z Queen Mary University of London.
  3. 2018. „Szczepy bakterii z rodzajów Lactobacillus i Fructobacillus wyizolowane z przewodu pokarmowego pszczół miodnych do zastosowania w zwalczaniu i zapobieganiu chorób pszczół oraz preparaty probiotyczne na bazie takich szczepów bakterii”. Wniosek o objęcie wsparciem przedwdrożeniowym wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego w konsorcjum przez Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kierownik dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS.
  4. 2017-2018. „Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawy ich odporności”. Wniosek o objęcie wsparciem przedwdrożeniowym wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego w konsorcjum przez Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kierownik dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS.
  5. 2017.  Grant naukowy finansowany z środków EU: GB-TAF-7137: Pinning down Francis Walker’s Insects with the first zoological epitypes. SYNTHESYS Project funding, Access Call 4, under a funding contract from the European Commission’s Infrastructure Action. Kierownik dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS.