Pszczoła miodna Apis mellifera, dzikie zapylacze oraz gawron Corvus frugilegus jako bioindykatory stanu środowiska w okolicach kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

W ramach projektu planowany jest monitoring stanu środowiska przyrodniczego w pobliżu kopalni Bogdanka. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób tak duże przedsiębiorstwo wpływa na swoje bezpośrednie otoczenie przyrodnicze. Monitoring prowadzony w ramach projektu będzie się odbywał w oparciu o kompleksowe badania dotyczące gleby, roślin, owadów i drapieżników żywiących się owadami. Pozwoli to sprawdzić takie parametry skażenia środowiska jak: kumulacja i obieg metali ciężkich w przyrodzie, skażenie środowiska środkami chemicznymi czy substancjami ropopochodnymi. Jednocześnie będzie badany stan gleby, roślin na podstawie jakości wytwarzanego przez nie pyłku. Stan owadów zapylających na przykładzie pszczół miodnych i dzikich zapylaczy oraz ewentualną kumulacje substancji szkodliwych w drapieżnikach żywiących się owadami na danym terenie. Działania te pozwolą sprawdzić, czy w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni Bogdanka możemy mówić o skażeniu środowiska ze względu na prace prowadzone w tym przedsiębiorstwie.