Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia:

Mgr Magdalena Kunat – przyznanie nagrody im. Dr Anny Siedleckiej dla najlepszego absolwenta studiów I i II stopnia prowadzonych na dwóch wydziałach: na Wydziale Biologii i Biotechnologii oraz na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, za wybitne wyniki w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną.

Dr hab. Aneta Ptaszyńska - Przyznanie tytułu „ Kobieta na medal 2017”

Dr hab. Aneta Ptaszyńska - Zwyciężczyni IX edycji konkursu „Innowacja jest kobietą” organizowanego przez Polska Sieć Kobiet Nauki/ Polish Women Scientists Network.

Srebrny medal przyznany na 70. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA w Norymberdze za zgłoszenie patentowe nr . P.415155

Złoty medal przyznany przez World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości Euroinvent w Iasi w Rumunii, za zgłoszenie patentowe P.423363

Międzynarodową nagrodę EIFFEL przyznaną przez Francuską Federację Wynalazców podczas 117. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2018 w Paryżu, za zgłoszenie patentowe P.423363

Złoty medal przyznany przez międzynarodowe jury EURO INVENT na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości Euroinventw Iasi w Rumunii, za zgłoszenie patentowe P.423363