Podstawowe informacje

Pszczoły to nieodłączny element ekosystemu. Główna rola pszczół w ekosystemie związana jest z zapylaniem. Korzyści z obecności pszczół są doceniane nie od dziś w rolnictwie, ale pszczoły zapylają przecież nie tylko rośliny uprawne. Zapylając rodzime gatunki roślin dziko żyjących, pszczoły dostarczają pokarmu dzikim zwierzętom i pozwalają utrzymać wiele gatunków roślin i zwierząt oraz zachować właściwą równowagę i stabilność ekosystemu. Niestety na całym świecie pszczoły i inne zapylacze giną. Podaje się trzy główne przyczyny tego zatrważającego zjawiska, których synergistyczny efekt tak drastycznie wpływa na te cenne owady, są to: (1) monokultury, które zubażają bazę pożytkową, co prowadzi do niedożywienia pszczół, (2) powszechne stosowanie pestycydów, które mocno osłabia pszczoły, (3) różnego typu choroby i pasożyty, które łatwo atakują niedożywione i osłabione osobniki. Te trzy czynniki, wraz ze zmniejszaniem terytoriów populacji, podaje się również jako główne powody ginięcia pozostałych owadów. Czy pszczoły przetrwają obserwowany obecnie Insektagedon? Czy przetrwają kolejne napływy chorób, pasożytów i drapieżników?

W naszym zespole testujemy różnego typu substancje naturalnie i syntetyczne, które pomagają pszczołom przetrwać w dobie powszechnego stosowania pestycydów i monokultur uprawowych.

Pod kątem zwalczania nosemozy, groźnej choroby pszczół, badaliśmy ekstrakty z roślin adaptogennych. Substancje te są nietoksyczne, a jednocześnie wykazują wysoki poziom terapeutyczny zakażeń pszczół miodnych Nosema spp. Skutecznie wpływają one na wzmocnienie odporności pszczół, wyrażonego wzrostem aktywności oksydazy fenolowej. Wzrost aktywności oksydazy bezpośrednio po podaniu ekstraktów świadczy o aktywacji układu immunologicznego, dzięki czemu owady łatwiej zwalczają zakażenie.

Korzystny wpływ na zdrowie pszczół - w sensie zarówno profilaktycznym, jak i terapeutycznym - wywierają probiotyki dedykowane dla pszczół. Wśród probiotycznych organizmów na szczególną uwagę zasługują bakterie Lactobacillus kunkeii. Bakterie te przywracają gospodarzowi naturalny i właściwie funkcjonujący zespół mikroorganizmów jelitowych, tzw. mikrobiom poprzez współzawodnictwo z mikroorganizmami patogennymi o substancje odżywcze i miejsca receptorowe, łagodzą i zapobiegają zaburzeniom jelitowym wywołanym przez patogeny syntetyzując kwas mlekowy, kwas octowy, H2O2 i związki bakteriocynopodobne, a także syntetyzują szereg enzymów wpływających na strawność pokarmu oraz modulują odpowiedź immunologiczną gospodarza.

Strona internetowa powstała w ramach realizacji projektu „Fenomen pszczół miodnych, badania mikrobiomu i odporności”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna.

(nr umowy PPI/PZA/2019/1/00039/U/00001)