KATEDRA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Adres

Głęboka 45, budynek B
20-612 Lublin

Opis

Obszaru badań prowadzonych przez pracowników Katedry:

procesy formowania wrażeń o politykach, psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych, strategie wpływu społecznego w odniesieniu do zachowań odpowiedzialnych środowiskowo - na poziomie indywidualnym i w ramach organizacji, znaczenie orientacji pro-środowiskowej (CSR) w percepcji i kształtowaniu preferencji wobec hoteli, przepływ informacji i wzajemne oddziaływania w ramach sieci społecznych, postawy wobec osób starszych, perswazja w komunikowaniu rozwiązań problemów społecznych, medium komunikacji jako moderator formowania się postaw, wypalenie zawodowe

Ostatnio opublikowane artykuły

Koniak, P., Cwalina, W. (2020). Fear of coronavirus and forbid/allow asymmetry as determinants of acceptance of COVID-19 pandemic related restrictions and persistence of attitudes towards these regulations. Social Psychological Bulletin, 15(4), e4421, https://doi.org/10.32872/spb.4421

Rogoza, R., Danieluk, B., Kowalski, Ch.M., Kwiatkowska, K., Kwiatkowska, M. (2020). Making and maintaining relationships through the prism of the dark triad traits: A longitudinal social network study. Journal of Personality, online first, doi: 10.1111/jopy.12585 

Drzewiecka, M., Cwalina, W. (2020). "The late leader": Influence of political leader’s death on their evaluation. Journal of Political Marketing. doi: 10.1080/15377857.2020.1724410

Danieluk, B., Muda, R., Kicia, M., Stasiuk, K. (2020). Expertise is in the eye of the beholder - Financial advisor evaluations and client satisfaction as a result of advisor recommendations. Polish Psychological Bulletin, 51(1), 14-22.

Newman B.I., Cwalina W., Falkowski A., Newman T.P., Jabłońska M. (2020). Political marketing. In P. Harris, A. Bitonti, C. Fleisher, A. Skorkjær Binderkrantz (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs. Palgrave Macmillan, Cham. doi: 10.1007/978-3-030-13895-0_5-1

Leoniak, K.J., Cwalina, W. (2020). Measuring light-switching behavior using an occupancy and light data logger. Journal of Visualized Experiments, 155, e60771. doi:10.3791/60771

Falkowski, A., Cwalina, W. (2019). Partisan schemata in biased interpretation of electoral proposals and political candidate evaluation. Journal of Political Marketing, 18(4), 360-379.

Cwalina, W., Drzewiecka, M. (2019). Who are the political leaders we are looking for? Candidate positioning in terms of leadership style. A cross-cultural study in Goleman’s typology. Journal of Political Marketing, 18(4), 344-359.

Cwalina, W., Drzewiecka, M. (2019). Poland. In O. Eibl, M. Gregor (eds.), Thirty years of political campaigning in Central and Eastern Europe, (131-148). London: Palgrave Macmillan.

Leoniak, K.J., Cwalina, W. (2019). The role of normative prompts and norm support cues in promoting light-switching behavior: A field study. Journal of Environmental Psychology, 64, 1-11.

Gamian-Wilk, M., Doliński, D., Danieluk, B. (2018). Mindfulness and compliance: The way we make requests influences compliance with the foot-in-the-door strategy. Psychological Reports, 121(6), 1147–116. doi: 10.1177/0033294117745885