Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Koniak

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Pawel-Koniak/research
https://orcid.org/0000-0001-7795-8549
Konsultacje

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy!


Wtorek, 12.00-13.00


Środa, 10.00-11.00


Możliwość konsultacji zarówno stacjonarnych: Instytut Psychologii, pokój B 4.18


jak i zdalnych: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=394422

Adres

ul. Głęboka 45, B 4.18
20-612 Lublin

O sobie

Zainteresowania: postawy i perswazja, przekonania i zmiana przekonań, wieloznaczność w komunikacji, postawy wobec zakazów, polaryzacja poglądów, promocja i wizerunek miejsca

 

 


Działalność naukowa

Publikacje:

Koniak, P., Szubielska, M. (2022). On the peripheries of contemporary paintings: Impact of frame decorativeness on the reception of abstract artwork. Annals of Psychology, 25(2), 121-136. https://doi.org/10.18290/rpsych2022.0007

Koniak, P., Cwalina, W. (2022). Forbid/allow asymmetry in persuasion: The forbid frame decreases biased elaboration and increases attitude change. Social Psychology, 53(1), 1-20. https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000469

Koniak, P., Cwalina, W. (2022). Does it pay to avoid speaking straight about controversial issues? Impact of argumentative ambiguity on the perception of the speaker. Journal of Communication Management, 26(1), 84-97. https://doi.org/10.1108/JCOM-11-2020-0154

Koniak, P., Cwalina, W. (2020). Fear of coronavirus and forbid/allow asymmetry as determinants of acceptance of COVID-19 pandemic related restrictions and persistence of attitudes towards these regulations. Social Psychological Bulletin, 15(4), 1-13. https://doi.org/10.32872/spb.4421

Cwalina, W., Falkowski, A., Koniak, P., Mackiewicz, R. (2015). Wieloznaczność w przekazach politycznych. Sopot: GWP.

Mackiewicz, R., Koniak, P. (2014). Why some arguments are more compelling than others: the answers from cognitive and social psychology. W: T. Marek, W. Karwowski, M. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga (red.), Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective (319-329). Boca Raton: CRC Press.

Cwalina, W., Koniak, P. (2014). Narzucanie ram interpretacji problemów i strategiczna wieloznaczność w manipulacji politycznej. W: D. Doliński i M. Gamian-Wilk (red.), Przestrzenie manipulacji społecznej (299-344). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mackiewicz, R., Koniak, P. (2013). Social pragmatic factors in reasoning from disjunctions of numerical estimations. W: M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, I. Wachsmuth (red.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society (948-953). Austin, TX: Cognitive Science Society.

Koniak, P., Cwalina, W. (2013). Perswazyjne skutki wieloznaczności przekazu: polaryzacja czy depolaryzacja postaw? Psychologia Społeczna, 8(2), 169-190.

Cwalina, W., Koniak, P. (2009). Przekaz perswazyjny i zmiana wrażenia o jego nadawcy. Przegląd Psychologiczny, 52(2), 195-218.

Cwalina, W., Koniak, P. (2009). System przekonań politycznych obywatela jako podstawa jego decyzji wyborczych. W: J. Miluska (red.), Polityka i politycy. Diagnozy – Oceny – Doświadczenia (553-572). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Koniak, P., Cwalina, W. (2008). Zmiana wrażenia o nadawcy a kształtowanie postawy wobec obiektu perswazji. Studia Psychologiczne, 46(3), 43-56.

Cwalina, W., Koniak, P. (2007). Wpływ wieloznaczności przekazów politycznych na kształtowanie preferencji wyborczych. Psychologia Społeczna, 2(1), 221-239.

Cwalina, W., Falkowski, A., Koniak, P. (2006). Advertising effects: Polish elections to the European Parliament. W: M. Maier, J. Tenscher (red.), Campaigning in Europe – Campaigning for Europe (371-386). Berlin: Lit Verlag.

Koniak, P. (2006). Wpływ wieloznaczności przekazu społeczno-politycznego na jego ocenę i spostrzeganie nadawcy. W: A. Bronowicka (red.), Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005 (127-138). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Koniak, P. (2005). Znaczenie etykiet ideologicznych i poglądów politycznych w ewaluacji przekazu politycznego. Roczniki Psychologiczne, 8(2), 73-92.

Koniak, P. (2004). Ewaluacja poglądów politycznych – w oparciu o etykietę określającą polityka. Psychologiczne badania eksperymentalne. W: S. Drobczyński, M. Żyromski (red.), Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (169-186). Poznań: WSNHiD.

 

Publikacje popularyzatorskie:

Koniak, P. (2005). Dlaczego Sztukmistrz nie jest z Lublina? Scriptores, 29, 112-119.

Koniak, P. (2011). Zrozumieć postawy. Marketing w praktyce, 10/2011, 46-48.

Koniak, P. (2012). Łowy na turystów. Charaktery, 1/2012, 50-52.

Koniak, P. (2012). Chciałabym, ale się boję. Charaktery, 3/2012, 56-58.

Koniak, P. (2012). Historie, które budują sprzedaż. Charaktery, 8/2012,  50-54.

Koniak, P. (2013). Jak cię widzą, tak odwiedzają. Charaktery, 1/2013, 50-54.