Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grażyna Kwiatkowska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze  zimowym 2022/2023:


Konsultacje zdalne przez jedną godzinę po uprzednim uzgodnieniu drogą e-mailową - dla studentów  poprzez system USOS: g.k@poczta.umcs.lublin.pl


lub poprzez video konferencję na wirtualnym kampusie- plik oznaczony


czwartek 18.30-19.30


Konsultacje stacjonarne:


wtorek 9.00 - 10.00


 Instytut Psychologii, pokój B 4.14