Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grażyna Kwiatkowska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:


Konsultacje dla studentów   poniedziałek 9.30-11.39


Dy zury Instytutowe:  środa 9.30-11.30