Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Barnaba Danieluk

dr Barnaba Danieluk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestrze letnim 2023/24


- środy 13:00 - 15:00 (na żywo w B4.16, po wcześniejszym umówieniu się przez maila)

O sobie

Zainteresowania naukowe:

- psychoterapia poznawczo-behawioralna
- psychologia emocji społecznych
- analiza sieci społecznych
- analiza procesów decyzyjnych
- zaawansowane metody statystyczne

Funkcje:

- członek Komitetu Psychologii PAN (kadencja 2015-2019)
- członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
- koordynator Specjalności Społecznej

Praktyka psychologiczna:

- psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (ukończona 4-letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS)


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

Rogoza, R., Danieluk, B. (2021). Linking adolescent and adult narcissism research: A contribution by the narcissistic admiration and rivalry concept. Journal of Research in Personality, 93, doi: 10.1016/j.jrp.2021.104129

Flakus, M., Danieluk, B., Baran, L., Kwiatkowska, K., Rogoza, R., Schermer, J.A. (2021). Are intelligent peers liked more? Assessing peer-reported liking through the network analysis. Personality and Individual Differences, 177, doi: 10.1016/j.paid.2021.110844 

Rogoza, R., Danieluk, B., Kowalski, Ch.M., Kwiatkowska, K., Kwiatkowska, M. (2020). Making and maintaining relationships through the prism of the dark triad traits: A longitudinal social network study. Journal of Personality, online first, doi: 10.1111/jopy.12585 

Danieluk, B., Muda, R., Kicia, M., Stasiuk, K. (2020). Expertise is in the Eye of the Beholder - Financial Advisor Evaluations and Client Satisfaction as a Result of Advisor Recommendations. Polish Psychological Bulletin, 51(1), 14-22.

Gamian-Wilk, M., Dolinski, D., & Danieluk, B. (2018). Mindfulness and Compliance: The Way We Make Requests Influences Compliance With the Foot-in-the-Door Strategy. Psychological Reports121(6), 1147–1166. 

Danieluk, B. (2013). Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie, Psychologia społeczna, 3 (26), 302-322.

Danieluk, B. (2010). Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych. Psychologia społeczna, 2-3 (14), 199-216.