Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Barnaba Danieluk

dr Barnaba Danieluk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020


Wtorek: 11:30 - 13:15


Instytut Psychologii, Pl. Litewski 5, pok. 84

O sobie

Zainteresowania naukowe:

- psychologia emocji społecznych
- analiza sieci społecznych
- analiza procesów decyzyjnych
- zaawansowane metody statystyczne

Funkcje:

- członek Komitetu Psychologii PAN (kadencja 2015-2019)
- członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Psychologia
- koordynator Specjalności Społecznej


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

Gamian-Wilk, M., Dolinski, D., & Danieluk, B. (2018). Mindfulness and Compliance: The Way We Make Requests Influences Compliance With the Foot-in-the-Door Strategy. Psychological Reports121(6), 1147–1166. 

Danieluk, B. (2013). Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie, Psychologia społeczna, 3 (26), 302-322.

Danieluk, B. (2010). Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych. Psychologia społeczna, 2-3 (14), 199-216.