Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Barnaba Danieluk

dr Barnaba Danieluk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji semestrze zimowym 2018/2019


Środa: 13:00 - 14:00
Czwartek: 16:30 - 17:30


Instytut Psychologii, Pl. Litewski 5, pok. 84

O sobie

Zainteresowania naukowe:

- psychologia emocji społecznych
- analiza sieci społecznych
- analiza procesów decyzyjnych
- zaawansowane metody statystyczne

Funkcje:

- członek Komitetu Psychologii PAN (kadencja 2015-2019)
- członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Psychologia
- koordynator Specjalności Społecznej


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

Danieluk, B. (2013). Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie, Psychologia społeczna, 3 (26), 302-322.

Danieluk, B. (2010). Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych. Psychologia społeczna, 2-3 (14), 199-216.