Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Barnaba Danieluk

dr Barnaba Danieluk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 w formie tradycyjnej i online


Środa: 11:15 - 13:15


- tradycyjnie: Instytut Psychologii, ul. Głęboka 45, pok. B.4.16 (o ile będzie to możliwe ze względu na reżim sanitarny)


- online: na Wirtualnym Kampusie (link)

O sobie

Zainteresowania naukowe:

- psychologia emocji społecznych
- analiza sieci społecznych
- analiza procesów decyzyjnych
- zaawansowane metody statystyczne

Funkcje:

- członek Komitetu Psychologii PAN (kadencja 2015-2019)
- członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Psychologia
- koordynator Specjalności Społecznej


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

Rogoza, R., Danieluk, B., Kowalski, Ch.M., Kwiatkowska, K., Kwiatkowska, M. (2020). Making and maintaining relationships through the prism of the dark triad traits: A longitudinal social network study. Journal of Personality, online first, doi: 10.1111/jopy.12585 

Danieluk, B., Muda, R., Kicia, M., Stasiuk, K. (2020). Expertise is in the Eye of the Beholder - Financial Advisor Evaluations and Client Satisfaction as a Result of Advisor Recommendations. Polish Psychological Bulletin, 51(1), 14-22.

Gamian-Wilk, M., Dolinski, D., & Danieluk, B. (2018). Mindfulness and Compliance: The Way We Make Requests Influences Compliance With the Foot-in-the-Door Strategy. Psychological Reports121(6), 1147–1166. 

Danieluk, B. (2013). Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie, Psychologia społeczna, 3 (26), 302-322.

Danieluk, B. (2010). Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych. Psychologia społeczna, 2-3 (14), 199-216.