KATEDRA DZIENNIKARSTWA

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

Kontakt

Adresy e-mail pracowników Katedry oraz godziny dyżurów dostępne są w profilach osobowych

Opis

Historia Katedry Dziennikarstwa (wcześniej Zakładu Dziennikarstwa) sięga 1993 roku. Pierwszym kierownikiem jednostki został prof. Marcin Król, kolejnym prof. Lech Ludorowski. W latach 1997-2008 funkcję kierownika sprawował prof. Włodzimierz Mich. Od 2008 roku pracą zespołu kieruje prof. Iwona Hofman.

W ramach Katedry obecnie zatrudnionych jest 15 osób, realizujących badania w zakresie:
- teorii komunikowania i mediów
- teorii gatunków dziennikarskich
- systemów medialnych
- opinii publicznej
- publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku
- profesjonalizacji komunikowania politycznego 
- procesów konwergencji
- problemów współczesnego dziennikarstwa
- metodologii badań medioznawczych
- mediatyzacji sfery publicznej
- marketingu politycznego
- języka mediów
- historii mediów
- analizy filmu
- aktywności obywatelskiej on-line

Pracownicy Katedry są laureatami prestiżowych nagród, w tym m.in.: „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award” (Jakub Nowak – 2018, Małgorzata Adamik-Szysiak – 2019); Nagroda KRRiT im. dr Pawła Stępki (Małgorzata Adamik-Szysiak); Polska Nagroda Filmowa ORŁY (Natasza Ziółkowska-Kurczuk – 2013); Nagroda w ogólnopolskim konkursie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej Doktorat na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej (Wojciech Maguś – 2014, Małgorzata Adamik-Szysiak – 2012).

Pracownicy Katedry realizowali projekty naukowe finansowane ze środków krajowych (MNiSW, NCN, NPRH) oraz zagranicznych (Parlament Europejski, Fundusze norweskie). Mają wpływ na otoczenie społeczne poprzez:
- pełnienie ważnych funkcji (przykładowo prof. Iwona Hofman jest m.in. członkiem Rady Doskonałości Naukowej oraz Przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN);
- przygotowywanie ekspertyz, analiz, sondaży; 
- tworzenie programów telewizyjnych; 
- wypowiedzi medialne;

Do najważniejszych osiągnięć organizacyjnych pracowników Katedry Dziennikarska zaliczyć należy przyczynienie się do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora (w 2015 roku) i doktora habilitowanego (w 2018 roku) w medioznawczej dyscyplinie naukowej. Lubelski ośrodek był drugim w Polsce, który uzyskał wspomniane uprawnienia.

Od 2008 roku pracownicy Katedry organizują cykliczne konferencje naukowe pod hasłem Współczesne media. Z Katedrą Dziennikarstwa ściśle powiązana jest Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu.