PRACOWNIA BADAŃ NAD INSTYTUTEM LITERACKIM W PARYŻU

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

Kontakt

Adresy e-mail pracowników Pracowni oraz godziny dyżurów dostępne są w profilach osobowych.

Opis

Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu została powołana uchwałą Senatu UMCS 30 czerwca 2010 roku.

Działalność:
Nagroda im. Jerzego Giedroycia
Stypendium im. Leopolda Ungera

Publikacje:

 • Redaktor. 20 lat bez „Kultury”, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, Lublin 2020, ss. 315.
 • „Kultura”. Teka redakcyjna nr 9/1969, R. Habielski, I. Hofman (wprowadzenie), Instytut Książki, Instytut Literacki Kultura, Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, Kraków - Paryż – Lublin 2020.
 • J. Kłoczowski, Unia Lubelska. Lublin – miasto Unii, Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, Lublin 2019.
 • I. Hofman, E. Górka, J. Maguś, M. Pataj, Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego, Wyd. Adam Marszałek, Instytut Literacki Kultura, Toruń 2018, ss. 386.
 • L. Unger, L’Aigle et le reste. Et le reste Vu de Bruxelles, (choix de textes et introduction par I. Hofman), Instytut Literacki Kultura, Fundacja Terytoria Książki, Paryż – Gdańsk 2017, pp. 400.
 • Kultura i jej odbiór w Polsce, I. Hofman (red.), Wyd. Adam Marszałek, Instytut Literacki Kultura, Toruń 2017, ss. 298.
 • Jerzy Giedroyc-Leopold Unger. Korespondencja 1970-2000, I. Hofman (opracowanie), Instytut Literacki Kultura, Instytut Książki, Paryż-Kraków 2016, ss. 455.
 • Obrazy Rosji i Rosjan w mediach, I. Hofman, J. Maguś (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 359.
 • Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 432.
 • W. A. Zbyszewski, Zagubieni romantycy i inni, I. Hofman (oprac. i posłowie), Paryż-Kraków 2015, ss. 302.
 • Jan Karski. Misja kompletna, I. Hofman (red.),Wyd. UMCS, Lublin 2015, ss. 276;
 • Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce, I. Hofman, J. Maguś (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2014, ss. 301. Ukraiński polonofil: pamięci Bohdana Osadczuka, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 301.
 • Wokół idei Jerzego Giedroycia. W dziesiątą rocznicę odejścia Redaktora i w dziesiątą rocznicę ustanowienia nagrody naukowej Jego imienia, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 118.
 • Teczki Giedroycia, I. Hofman, L. Unger (red.), Wyd. UMCS, Instytut Literacki w Paryżu, Lublin 2010, ss. 352.
 • Unia Lubelska – Unia Europejska, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss. 357.
  Udało mi się mieć ciekawe życie. Księga Jubileuszowa Leopolda Ungera, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 263.