PRACOWNIA BADAŃ NAD INSTYTUTEM LITERACKIM W PARYŻU

Opis

Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu została powołana uchwałą Senatu UMCS 30 czerwca 2010 roku.

Działalność:
Nagroda im. Jerzego Giedroycia
Stypendium im. Leopolda Ungera

Publikacje:

I. Hofman, E. Górka, J. Maguś, M. Pataj, Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego, Toruń 2018, ss. 386.
L. Unger, L’Aigle et le reste. Et le reste Vu de Bruxelles, (choix de textes et introduction par I. Hofman), Instytut Literacki Kultura, Fundacja Terytoria Książki, Paryż – Gdańsk 2017, pp. 400.
Kultura i jej odbiór w Polsce, I. Hofman (red.), Toruń 2017, ss. 298.
Jerzy Giedroyc-Leopold Unger. Korespondencja 1970-2000, I. Hofman (opracowanie), Paryż-Kraków, 2016, ss. 455.
Obrazy Rosji i Rosjan w mediach, I. Hofman, J. Maguś (red.), Lublin 2016, ss. 359.
Rosyjski łącznik: rzecz o Jerzym Pomianowskim, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 432.
W. A. Zbyszewski, Zagubieni romantycy i inni, I. Hofman (oprac. i posłowie), Paryż-Kraków 2015, ss.302;
Jan Karski. Misja kompletna, I. Hofman (red.),Wyd. UMCS, Lublin 2015, ss. 276;
Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce, I. Hofman, J. Maguś (red.), WYd. UMCS, Lublin 2014, ss. 301.
Ukraiński polonofil: pamięci Bohdana Osadczuka, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 301.
Wokół idei Jerzego Giedroycia, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 118.
Teczki Giedroycia, I. Hofman, L. Unger (red.), Wyd. UMCS, Instytut Literacki w Paryżu, Lublin 2010, ss. 352.
Unia Lubelska – Unia Europejska, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss. 357.
Udało mi się mieć ciekawe życie. Księga Jubileuszowa Leopolda Ungera, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 263.