PRACOWNIA BADAŃ NAD INSTYTUTEM LITERACKIM W PARYŻU

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt

Tel. 81 537 60 10

Opis

Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu została powołana uchwałą Senatu UMCS 30 czerwca 2010 roku.

Działalność:
Nagroda im. Jerzego Giedroycia
Stypendium im. Leopolda Ungera

Publikacje:

Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce, I. Hofman, J. Maguś (red.), WYd. UMCS, Lublin 2014, ss. 301.
Ukraiński polonofil: pamięci Bohdana Osadczuka, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 301.
Wokół idei Jerzego Giedroycia, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 118.
Teczki Giedroycia, I. Hofman, L. Unger (red.), Wyd. UMCS, Instytut Literacki w Paryżu, Lublin 2010, ss. 352.
Unia Lubelska – Unia Europejska, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss. 357.
Udało mi się mieć ciekawe życie. Księga Jubileuszowa Leopolda Ungera, I. Hofman (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 263.