Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Margaret Ohia-Nowak

dr Margaret Ohia-Nowak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA DZIENNIKARSTWA
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.linkedin.com/in/dr-margaret-ohia-nowak/
Konsultacje

środa 17.50-18.50 pok. 5.20


środa 16.30-17.30 (zdalnie przez MS Teams - po umówieniu się)


 


 


 


 

O sobie

Adiunktka w Katedrze Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prezeska w firmie szkoleniowo-badawczej Word Idea. Tytuł magistra kulturoznawstwa ze specjalnością medioznawczą uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim (2009). Stopień doktora językoznawstwa o specjalności krytyczna analiza dyskursu uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filologii Polskiej (2014).

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE: krytyczna analiza dyskursu, język i dyskurs mediów, rasa w Europie Środkowo-Wschodniej, semantyka i pragmatyka mediów, dyskurs publiczny i rasizm, autorefleksyjność i usytuowanie w badaniach jakościowych

Absolwentka Black Europe Summer School w National Institute for the Study of Dutch Slavery and its Legacy na Vrije University w Amsterdamie (2010), od 2023 roku wykładowczyni  BESS. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (2012-2014). Prowadziła badania m.in. na City University London (2012) i na Uniwersytecie Amsterdamskim (2010-2011). Kierowniczka i uczestniczka wielu badawczych projektów krajowych i międzynarodowych.

Językoznawczyni, medioznawczyni i kulturoznawczyni. Certyfikowana trenerka międzykulturowa i antydyskryminacyjna. Aktywistka praw człowieka. Konsultantka i ekspertka Diversity, Equity and Inclusion. Prowadzi szkolenia, wykłady i konsultacje z zarządzania różnorodnością i inkluzywnością w lokalnych i międzynarodowych organizacjach. Prowadzi warsztaty z komunikacji włączającej, kompetencji międzykulturowej oraz z profilaktyki dyskryminacji, bullyingu i mobbingu.

Członkini rad naukowych "Journal of Right-Wing Studies" i "African Journal of Economics, Politics and Social Studies". Członkini grupy roboczej Centre for Feminist Foreign Policy. Założycielka Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości w Polsce. Współzałożycielka Alliance for Black Justice in Poland.

Praktykuje jogę, lubi tańczyć i słuchać drum'n'bassu. 

Wybrane wsytąpienia medialne:


Działalność naukowa

 Publikacje naukowe

 1. Balogun, B., & Ohia-Nowak, M. (2023). Geographies of imagination: why decolonizing Polish children’s classics matters. Cultural Geographieshttps://doi.org/10.1177/14744740231191533.
 2. Nowak P., Ohia-Nowak M., 2022, Prosty język i naturalny porządek rzeczy w nowoczesnej rekrutacji (na przykładzie ogłoszeń o pracy), „Poradnik Językowy” 8/2022, s. 53-63.
 3. Ohia-Nowak M. i in., 2020, Kwestionariusz: kultura wizualna rasy, „Widok. Teorie I Praktyki Kultury Wizualnej” 28(2020).
 4. Ohia-Nowak M., 2020, Słowo „Murzyn” jako perlokucyjny akt mowy, „Przegląd Kulturoznawczy” 3, s. 195-212.
 5. Ohia-Nowak M., 2020, O języku rasizmu, w: Rasizm po polsku (e-book). wyd. HOW2, s. 14-39.
 6. Biegalska A., Maziarz M., Ohia-Nowak M., 2018, Wzorcowy zbiór relacji pomiędzy synsetami Słowosieci i artykułami Wikipedii, w: Kolekcja e-Statystyka PWr. Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
 7. Ohia-Nowak, M. 2016, In Black and White. Reflections from studies about Black people in everyday Polish language and in media discourse in Poland, Africa and Eastern/Central Europe Series, “Africa in Words”, 19.12.2016.
 8. Ohia M., 2016, Racism in public discourse in Poland. A preliminary analysis, «Edutainment» 01(2016), s. 135-149.
 9. Ohia M., 2016, Narracje medialne o «innym», w: Jacek Wasilewski (red.), Narracje w życiu. O grupie i o jednostce, Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 17-42.
 10. Ohia M., 2015, Mówienie o 'obcym' – opiniotwórcze czy tabloidowe? Analiza przekazów prasowych na temat osób 'ciemnoskórych' w Polsce na przykładzie tematów Simona Mola i Maxwella Itoyi, w: Katarzyna Kubin (red.), Media w społeczeństwie różnorodnym: etyka, pluralizm i równe traktowanie, Warszawa: Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, s. 56-96.
 11. Ohia M., 2014, Struktury rasistowskie. Przypadek Festona i Wieslawa, w: Irina Uchwanowa-Szmygowa i in. (red.), Dyskurs w perspektywie akademickiej: materiały międzynarodowego okrągłego stołu, 3-5 kwietnia 2009, Mińsk, Białoruś, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, s. 116-120.
 12. Ohia M., 2013, Mechanizmy dyskryminacji rasowej w systemie języka polskiego, “Przegląd Humanistyczny”, 5, s. 93-105.
 13. Ohia M., 2012, Nowa choreografia: nowy wymiar choreografii scenicznej, w: Małgorzata Różewicz, Milan Lesiak i Sławomir Bobowski (red.), Między filmem i teatrem, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 405-416.
 14. Pietrzak W., Ohia M. 2012, Wszystko o tym, dlaczego nie ma rasy (rozmowa), w: W. Pietrzak, M. Pietrzak-Uszyńska (red.), W stronę równości. Wybór tekstów poświęconych polityce równościowej. Wrocław Fundacja Grejpfrut, s. 267-281.
 15. Ohia M., 2011, Społeczne wykluczenie poprzez kategoryzację rasową. Test porównawczy tekstów z “The Independent” i “Gazety Wyborczej”, “Słowo Młodych”, 1/(16)-2/(17) i 3/(18) - 4/(19) s. 5-18.
 16. Ohia M., 2010, Расистские структуры (на примере случаев Фестона и Веслава), w: Дискурс в академической перспективе: материалы Междунар. круглого стола, 3-5 апреля 2009 г., Минск, Беларусь / под общ. ред. И. Ухвановой-Шмыговой и М. Сарновского. – Минск : БГУ, s. 131-136.

   Publikacje dydaktyczne i popularne

 1. Ohia-Nowak M. 2023 "Rasizm", w: M. Branka, D. Cieślikowska (red.) Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski. Wyd. II, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Warszawa-Kraków, s. 124-128.
 2. Ohia-Nowak M. 2023, Jak komunikować się inkluzywnie? Osoby transpłciowe, interpłciowe i niebinarne, "Głos Pedagogiczny" 6 (141), s. 28-31.
 3. Ohia-Nowak M., 2022 Komunikacja inkluzywna w klasie zróżnicowanej narodowościowo i religijnie, „Głos Pedagogiczny” 11(2022), s. 18-22.
 4. Ohia-Nowak M., 2022, Nasze czarne życia, w: Afryka po polsku. Osoby pochodzenia afrykańskiego w Polsce. Polki i Polacy o Afryce i jej mieszkańcach, Fundacja "Afryka Inaczej", Warszawa, s. 4-8.
 5. Ohia-Nowak M., tłumaczenie 2022, Jesteśmy zmianą, oryg. Change Sings by A. Gorman, Zygzaki Publishing House.
 6. Ohia-Nowak M., 2022, Czy rasizm to nie nasz problem?, “Personel Plus” nr 3(172), s. 72-75.
 7. Gober G., Ohia-Nowak M., 2022, Who makes the news? Poland Country Report, Global Media Monitoring Project 2020.
 8. Ohia-Nowak M., 2021, Język inkluzywny w organizaji, “Personel Plus” nr 12(169), s. 68-72.
 9. Ohia-Nowak M., Nowak P., 2020, Nie wszyscy Polacy są biali, czyli o czym nie śniło się Norwidowi, „Krytyka polityczna” 18.06.2020.
 10. Ohia-Nowak M., 2020, Rasizm w nas i wokół nas. Broszura edukacyjna, PAH Toruń.
 11. Ohia-Nowak M., 2020, Adaptacja kulturowa w Polsce: zalety i wyzwania, Fundacja Ukraina, Wrocław.
 12. Ohia-Nowak M. 2019, Międzykulturowość w komunikacji ze studentami i studentkami zagranicznymi, „Migranci w polskim systemie edukacji: sukcesy i wyzwania. Biuletyn podsumowujący konferencję Eduforum for Unity of Migrants 2019”, Fundacja Ukraina, Wrocław.
 13. Ohia-Nowak M., Pankowska J. 2019, Pomocnik PAH. Trudne sytuacje w pracy edu katorów i edukatorek globalnych: Reagowanie na dyskryminujące słowa, Polska Akcja Humanitarna, Toruń.
 14. Ohia-Nowak M., Pankowska J. 2019, Pomocnik PAH. Trudne sytuacje w pracy edukatorów i edukatorek globalnych: Moderowanie dyskusji – zasady i wskazówki, Polska Akcja Humanitarna, Toruń.
 15. Ohia-Nowak M., Pankowska J. 2019, Pomocnik PAH. Trudne sytuacje w pracy edukatorów i edukatorek globalnych: Reagowanie na częste argumenty, Polska Akcja Humanitarna, Toruń.
 16. Ohia-Nowak M., Pankowska J. 2019, Pomocnik PAH. Trudne sytuacje w pracy edukatorów i edukatorek globalnych: Wyjaśnianie podstawowych pojęć edukacji globalnej, Polska Akcja Humanitarna, Toruń.
 17. Ohia-Nowak M., Kamińska-Sztark K., 2019, Edukacja międzykulturowa. Cykl scenariuszy lekcji dla klas VII–VIII, WCDN Wrocław.
 18. Ohia, M. 2016, Kraina mlekiem i czekoladą płynąca, w: K. Kamińska, M. Pięta-Kanurska, A. Snitsaruk (red.), Wrocław. Rewers. Scenariusze miasta przyszłości, Wyd. Wrocław 2016.
 19. Ohia M., 2015, Wskazówki dla prowadzących warszaty z wielokulturowości, Warsztaty WrOpenUp. Edycja druga 2014/2015, Wrocław WrOpenUp.
 20. Ohia M., 2015, Similarities above Differences. «Opener» Workshop Framework, w: A. Kucharska (red.), Workshops Against Racism, Erasmus +; Edukacja Krytyczna Wrocław.
 21. Ohia M., 2014, Analiza lingwistyczna «Regulaminu Pozyskiwania Partnerów», w: Kamila Kamińska (red.), Manual Mikrograntów. Europejska Stolica Kultury 2016, Wrocław, s. 53-60.

W druku: 

 1. Bieńkowski M., Winiewski M., Ohia-Nowak M., (w druku), Rasizm wobec osób czarnych – Polska 2021 r., w: Dominika Bulska, Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce 2021, Wyd. Liberi Libri.
 2. Bolaji B., Ohia-Nowak M., (w druku) Systemic Racism and its social and cultural structures in Poland, w: T. N. Florvil, V. Plumly, Innovations in Black European Studies, (red.), Peter Lang Press.

GRANTY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA:

Stypendium Fulbright Advanced Junior Research 2012-2013, Stypendium Prezydenta Wrocławia 2012-2013, Stypendium UC Berkeley Empowering Women of Color 2012, Stypendium Kapitał Ludzki UE 2011-2012, Grant Badawczy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2012, Grant Badawczy PRELUDIUM Narodowe Centrum Nauki 2011-2013, Grant badawczy dla młodych badaczy Uniwersytetu Wrocławskiego 2011, Stypendium LLP Erasmus 2011-2012, Stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 2010-2014, Stypendium The National Institute for Dutch Slavery and its Legacy 2010, Stypendium doktoranckie 2010-2014, I Nagroda za najlepszą pracę magisterską Fundacji Performa 2009


Ogłoszenia