Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Pataj

dr Magdalena Pataj
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ
Telefon
815376049
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Państwo, 


podaję terminy moich konsultacji w sesji letniej:


27.06.22 g. 8.30-10.00


6.07.22 g. 9.00-10.30


8.07.22 r. g. 9.00-10.30


11.07.22 r. g. 9.00-10.30


Konsultacje będą odbywały się w formie elektronicznej. Proszę o wcześniejszą wiadomość na adres magdalena.pataj@mail.umcs.pl w celu zasygnalizowania chęci spotkania i umówienia terminu. 


 

Adres

Katedra Komunikacji Medialnej, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Lublin

O sobie

Magdalena Pataj - adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii (spec. dziennikarstwo). Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach. Zainteresowania badawcze: marketing społeczny, komunikacja językowa, teorie mediów, komunikowanie o zdrowiu. 


Działalność naukowa

Monografie

1. Kampanie społeczne promujące zdrowie w Polsce w latach 1989-2020, Lublin 2021.

 

Monografie pod redakcją:

1. (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej, red. M. Pataj, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 351.

2. Kobiety w sferze publicznej. Teoria i praktyka, red. M. Pataj, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 356.

3. Kobiety w sferze publicznej. Perspektywy interdyscyplinarne problemu, red. M. Pataj, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 371.

4. Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach, red. M. Pataj, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 400.

Książki współautorskie:

1. E. Górka, I. Hofman, J. Maguś, M. Pataj, Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego, Toruń 2018.

 

Wybrane publikacje:

Postawy internautów wobec szczepionek w dobie pandemii na przykładzie wybranych memów internetowych, "Media-Biznes-Kultura" 2021, DOI https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.21.024.15165

Nagość w kampaniach społecznych w świetle koncepcji zarządzania uwagą, "Zarządzanie Mediami" 2021, DOI 10.4467/23540214ZM.21.028.13759.

Techniki perswazji w kampaniach 1% w Polsce - analiza wybranych przykładów, "Res Rhetorica" 2019, DOI: 10.29107/rr2019.3.2.

 I. Hofman, M. Pataj, Dydaktyka dziennikarska w Polsce po 1989 roku, [w:] Klinika dziennikarstwa. Profilaktyka i edukacja, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Katarzyna Konarska, WUWR, Wrocław 2019.

Recenzja/Review: Współczesne Media. Media multimodalne, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, t. 1 i 2, Res Rhetorica 2018.

M. Pataj, Komunikowanie o zdrowiu w Polsce na przykładzie akcji „Nie-bo-rak, [w:] Kobiety w sferze publicznej. Perspektywy interdyscyplinarne problemu, red. M. Pataj, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 215-229.

Problemy współczesnych kobiet. Analiza wybranych kampanii społecznych, [w:] (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej, red. M. Pataj, Toruń 2014, s. 34-53.

 Zdrowie jako wartość – analiza wybranych kampanii społecznych, [w:]  Współczesne Media. Wartości w mediach, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2014, s. 221-234.

 „Za komuny było lepiej niż za mnie?” Wizerunek Bartosza Arłukowicza na portalu Wprost24, [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin 2014, s. 333-346.

Profilaktyka i promocja zdrowia kobiet w kampaniach społecznych w Polsce, [w:]  Kobiety w sferze publicznej. Teoria i praktyka, red. M. Pataj, Toruń 2015, s. 152-164.

Polskie kampanie społeczne promujące zdrowie – analiza wybranych przykładów, „Zeszyty Prasoznawcze” 2015, nr 2 (222), t. 58, s. 449-462.

Kultura zdrowia – prozdrowotne style życia w kampaniach społecznych w Polsce, [w:] Medialne reprezentacje kultury. Społeczeństwo - Polityka - Promocja. Tom 2, red. A. Duda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 201-2012.

Shockvertising w reklamach społecznych w Polsce, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych, red. M. Wojtak, E. Bulisz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 187-195.

Kampanie społeczne jako narzędzie przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce, [w:] Dyskryminacja – przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania, red. M. Lesińska-Staszczuk, J. Wasil, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 119-133.