XXVII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe

  • Organizator
    Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W dniach 28-29 września 2023 w Lublinie odbędzie się XXVII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Zmienność krajobrazu. Krajobrazy przemijające i efemeryczne". Celem XXVII Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazowego jest wymiana myśli na temat badań zmienności krajobrazu, w szczególności krajobrazów przemijających i efemerycznych.

Szczegółowe informacje o Seminarium można znaleźć tutaj.

    Data dodania
    9 marca 2023