XLV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

 • Organizator
  Katedra Geomatyki i Kartografii UMCS, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nadleśnictwo Janów Lubelski
 • Miejsce
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Janów Lubelski,

Organizowana XLV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna jest kolejnym wydarzeniem wpisującym się w długą serię naukowych spotkań kartografów, geografów i geodetów zapoczątkowaną w 1968 roku. Pierwsza konferencja odbyła się w Lublinie, a jej inicjatorem był prof. Franciszek Uhorczak – założyciel Katedry Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W tamtym czasie prekursorska w skali światowej inicjatywa organizacji spotkań środowisk naukowych zainteresowanych kartografią oraz analizą i wizualizacją informacji przestrzennej okazała się wielkim sukcesem. 

XLV Konferencja Kartograficzna rozpocznie się w Lublinie, a główne obrady będą miały miejsce w Janowie Lubelskim. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-23 września 2023 roku. Organizatorami są Katedra Geomatyki i Kartografii UMCS w Lublinie, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Nadleśnictwo Janów lubelski 

Temat konferencji to Metody kartograficzne i geomatyczne w badaniach interdyscyplinarnych. W założeniu problematyka dotyczy kilku pól tematycznych, które można ująć następująco:

 • Mapa jako przedmiot badań,
 • Mapa jako narzędzie analiz i syntez,
 • Mapa jako forma prezentacji wyników badań.

Strona internetowa konferencji

  Data dodania
  27 kwietnia 2023