IV Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2022)

  • Organizator
    Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku
  • Miejsce
    Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach

Szanowni Państwo,

zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do udziału w IV Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2022) organizowanym przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które odbędzie się w dniach 26-29 września 2022 r. Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach.

Więcej informacji

    Data dodania
    26 sierpnia 2022