Ostatnia aktualizacja
19.08.2022

Zamówienia publiczne

Dostawy środków czystości do UMCS w Lublinie

Poniżej przedstawiamy treść umów dotyczących dostaw środków czystości dla UMCS w Lublinie, wymienionych w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (ozn. sprawy TP/38-2022/DZP-p/1 i 2).
Umowa z 01.06.2022 r. obowiązuje do 01.06.2023 r. lub do wyczerpania asortymentu:

Część 1 - środki czystości,

Część 2 - profesjonalne środki czystości.


Osoba do kontaktu realizująca umowę (Zaopatrzenie): Danuta Łyda, tel. (081) 537 57 00, 537 57 11.