Ostatnia aktualizacja
19.08.2022

Zamówienia publiczne

Dostawy specjalistycznych materiałów do badań

Poniżej przedstawiamy treść umowy dotyczącej dostawy specjalistycznych materiałów do badań, wymienionych w
załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (ozn. sprawy TP/35-2022/DZP-p/1,2,3 i TP/60-2022/DZP-p).

- Część 1: materiały do chemii analitycznej,

- Część 2: materiały z zakresu Bioscience,

- Część 3: specjalistyczne odczynniki chemiczne,

- Część 4: odczynniki biochemiczne.

Przygotowując wnioski o dokonanie zakupu bardzo proszę o powoływanie się na umowę i podawanie nr poz i części.

Umowa zawarta z Merck Life Science dnia 3.06.2022 r obowiązuje do 3.06.2023 r (Części1,3,4) i zawarta 28.06.2022 obowiązuje do 28.06.2023 (Część 2).


Osoba do kontaktu realizująca umowę (Zaopatrzenie): Małgorzata Niedźwiadek, tel. (081) 537 57 00.