Parking przy ul. Głębokiej 43

Auta gości, które zostały zarejestrowane w systemie parkingowym UMCS zgodnie z ostatnią, uaktualniona listą (zgłoszoną 28.04.2022 r.) są upoważnione do wjazdu na parking w terminach wskazanych w harmonogramie. Wjazd odbywać się będzie na podstawie odczytu tablicy rejestracyjnej auta (kamery przy szlabanach). Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc parkingu przy budynku Instytutu Pedagogiki, wszyscy zarejestrowani goście będą mogli korzystać również z pozostałych parkingów na terenie Kampusu Zachodniego (wjazdy i wyjazdy przy Wydziałach Artystycznym oraz Politologii i Dziennikarstwa). Z uwagi na zawarte w wykazie zagraniczne numery rejestracyjne, sugerujemy udostępnienie wykazu aut gości, poszczególnym portierniom w  celu ewentualnej konieczności ręcznego otwarcia szlabanu.

    Bieżące informacje organizacyjne

    Data dodania
    6 maja 2022